PDA

View Full Version : Chương trình KHÁM CHỮA BỆNH  1. Chương trình KHÁM CHỮA BỆNH 2,000 người, tại Đồng Tháp - An Giang
  2. Chương trình KHÁM CHỮA BỆNH cho 500 người tại chùa Thiên Phước - Cái Bè - Tiền Giang.
  3. Chương trình KHÁM CHỮA BỆNH cho 700 người, xã Tân Tiến, Krong Pắc, Đak Lak.
  4. Chương trình KHÁM CHỮA BỆNH cho 1,200 người, Phú Túc, Krong Pa, Gia Lai
  5. Nhật ký CTrinh Khám chữa bệnh cho 500 người tại chùa Vạn Linh, Cái Bè, Tiền Giang.