Mới đây các bác sĩ Canada đã ghi nhận trường hợp bộ não một bệnh nhân tiếp tục hoạt động sau khi cơ thể được kết luận là đã chết lâm sàng,cung cấp bằng chứng sự sống vẫn tiếp diễn sau khi chết.

Theo báo cáo mới được công bố, 10 phút sau khi bác sĩ tuyên bố bệnh nhân đã chết thông qua một loạt các biểu hiện lâm sàng như không còn mạch, đồng tử giãn tròng, não bộ vẫn hoạt động và duy trì sóng não theta, giống như khi ta đang ngủ sâu.

Đây là một trong số 4 bệnh nhân mà nhóm nghiên cứu từ Đại học Western Ontario, Canada theo dõi trong thời gian trước và sau khi qua đời. Họ nhận thấy quá trình tử vong xảy đến khác nhau với mỗi người: Hình ảnh điện não đồ cho thấy có sự khác biệt lớn giữa các bệnh nhân vào 30 phút trước và 5 phút sau khi huyết áp các bệnh nhân về 0 .

Các nghiên cứu trước đây từng khiến các nhà khoa học tin rằng hoạt động não bộ thường chấm dứt khoảng một phút sau khi chết. Tuy nhiên,.....
http://zeeping.com/khoa-hoc-cong-ngh...ghien-cuu-xac/