BÁO CÁO QUỸ THÁNG 06/2017

Vòng Tay Việt Nam xin phép báo cáo Tổng Hợp Quỹ, báo cáo thu - chi tất cả các chương trình, tính từ ngày 25/12/2016 đến ngày 15/06/2017.

Để tiện việc theo dõi, chúng tôi sẽ đóng lại Quỹ Xây Nhà, Quỹ Học Bổng, Quỹ CLB, và chuyển tất cả số dư vào Quỹ Từ Thiện.

Như vậy, sau ngày 15/06/2016, Vòng Tay Việt Nam chỉ còn 02 loại quỹ, là Quỹ Cầu Tình Thương và Quỹ Từ Thiện, trong đó:

Quỹ Cầu Tình Thương chỉ sử dụng cho mục đích xây cầu,

Quỹ Từ Thiện dùng để chi cho các chương trình trao quà, khám chữa bệnh, trao xe lăn, xây nhà tình thương, cấp học bổng và hỗ trợ những trường hợp khó khăn khác...

Xin trân trọng cám ơn tất cả quý Mạnh thường quân, cô chú, anh chị cùng các bạn thành viên đã luôn đồng hành cùng chúng tôi.